humor

8.2.17

DESKRIPSI SINGKAT "AT TA'LIQAT AL WADLIHAT" & TAHQIQ KITAB "AL ALLAMAH MUHAMMAD HASYIM ASY'ARI"

 

DESKRIPSI SINGKAT "AT TA'LIQAT AL WADLIHAT" & TAHQIQ KITAB "AL ALLAMAH MUHAMMAD HASYIM ASY'ARI"

1. Kitab At- Ta'liqat al-W

adhihat adalah catatan-catatan kaki (Hasyiyah)  yang ditulis oleh Ust Asep Abdul Qodir Jaelani untuk kitab "At-Tanbihat al Wajibat li Man Yashna'u al-Maulid bi al-Munkarat" karangan KH. Hasyim Asy'ari Jombang, dengan tujuan khidmah atas kitab tersebut, khidmah ini mencakup : takhrij hadits, tafsir mufradat, tahqiq nushush, nisbat al aqwal, biografi singkat tokoh, syarah ibarat, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam mempelajari kitab tersebut, dengan merujuk pada kitab-kitab ulama ahlussunnah wal jama'ah, seperti : kitab-kitab hadits yang enam dan syarah-syarahnya, kitab-kitab fiqih empat madzhab dan syarah-syarahnya, kitab-kitab tafsir qur'an, kitab-kitab lughah (kamus-kamus) mu'tamad, kitab-kitab biografi ulama (tarojim), kitab-kitab sirah nabawiyyah, kitab-kitab yang khusus membahas masalah maulid, dan lain-lain.

2. Tahqiq kitab "Al allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadhi' labinat istiqlal Indonesia" karangan Sayyid As'ad Shahab adalah penelitian teks yang ditulis oleh Ust Asep Abdul Qodir Jaelani atas kitab tersebut, dengan tujuan khidmah yang mencakup : tahqiq nushush, tafsir mufradat gharib, catatan biografi tokoh, beserta harakat kalimat, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam memahami kitab yang berbahasa arab ini, agar mudah dikaji.

Catatan : kitab ini diterjemahkan oleh KH Ahmad Mustofa Bisri Rembang ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1414 H dengan judul "Hadlratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari perintis kemerdekaan Indonesia". Dan diterjemahkan juga oleh KH Shodiq Hamzah Utsman Semarang pada tahun 1433 H ke dalam bahasa jawa dengan judul "An nahru al jari". Kedua terjemahan tersebut telah dicetak, dan alhamdu lillah al faqir sudah melihatnya dan membacanya.
Tebal : 250 halaman
Penerbit : Turats Ulama Nusantara
Harga : 50 ribu

3. DVD 250 PDF KITAB ULAMA NUSANTARA
Para ulama Nusantara sangat produktif dalam menyusun kitab berbagai tema. Mulai dari Syaikh Nawawi al-Bantani yang disebut-sebut sebagai ‘Imam Nawawi Shoghir’, Syaikh Mahfudz Tremas, Syaikh Hasyim Asy'ari, Syaikh Sholeh Darat, Syaikh Ihsan Jampes, Syaikh Yasin Al-Fadani dan banyak lagi tokoh-tokoh ulama kita yang produktif berkarya dalam bentuk tulisan.

Sejumlah 200 kitab (file pdf) bisa Anda dapatkan dalam sekeping DVD ini. Di antara judul-judul yang ada dalam DVD ini;
1. Al Hasyiyah at-Tarmasi karya Syaikh Mahfuzh Termas
2. Tafsir al-Munir karya Syaikh Nawawi al-Bantani
3. Sirojuth Tholibin karya Syaikh Ihsan al-Jampesi Kediri
4. Al-Iqdul Fariq karya Syaikh Yasin al-Fadani
5. Irsyadul Anam fi Tarjamatil Arkanil Islam karya Syaikh Sayyid Usman al-Batawi
6. Fathul Majid karya Syaikh Ahmad Dahlan al-Pacitani
7. As-Silah fi Bayani Nikah karya Syaikh Kholil al-Bankalani
8. Kenalilah Akidahmu karya Habib Mundzir al-Musawa
9. Islam fi Indonesia karya Syaikh Abdulloh bin Nuh Cianjur
10. Ijazah Doa Jalbu al-Rizqi karya Abdullah Umar Semarang
11. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab Adabul 'Alim wal Mutaallim karya Syaikh Hasyim Asyari Jombang.
Dan 240 kitab Nusantara lainnya.
Penerbit : Turats Ulama Nusantara
Harga : 70 ribu

4. KITAB AL-AQWAL AL-MULHAQAT ALA MUKHTASHAR AL-WARAQAT (USHUL FIQH)

Kitab ini merupakan syarah karya cucu syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Abdul Haqq bin Abdul Hannan al-Bantani, atas kitab Mukhtashar al-Waraqat (sebuah ringkasan yang ditulis Syaikh Abul Hasan al-Bakri dari kitab al-Waraqat karya Imam al-Haramain dalam fan Ushul al-Fiqh). Kitab ini memudahkan kita dalam memahami ulasan yang ada di kitab Waraqat.
Tebal : 111 halaman
Penerbit : Turats Ulama Nusantara
Harga : 35 ribu

Berminat? Hubungi 085-645-311-110
ditulis oleh Rijal Mumazziq Z Posted by Penerbit imtiyaz,http://imtiyaz-publisher.blogspot.com/ Penerbit Buku Buku Islam.

No comments:
Write comments

Advertisement

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

-

Terbitan
Dgus dur dan sepakbola terbitan penerbit imityaz

ensiklopedia 22 aliran tasawwuf

Hilyah buku cerdas bahasa arab dan inggris

Menyongsong Taqdir Meniti Asa

Dari Pesanteren untuk ummat terbitan penerbit imityaz

pengetahuan dasar alqur'an penerbit imityazRasionalisasi Tuhan

Rasionalisasi Tuhan

Rasionalisasi Tuhan